maanantaina, tammikuuta 17, 2011

Lounaskirjaus 17.1.2011


Yhteistyö Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa

Matti, Arto ja Hazel keskustelevat alumniyhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa. Yhteistyö kannattanee aloittaa tilaisuuksista tiedottamisesta.
Muiden oppilaitosten avoimista alumnitilaisuuksista tiedotetaan Tutuhesa-sähköpostilistalla.

Tutuhesan aiheiden analyysi
Matti kokoaa aiheet viiden vuoden ajalta ja Hannu tekee niistä klusterianalyysin seuraavalle lounaalle.
Aiheiden kooste
Aiheet analysoituna

Kevään 2011 tilaisuudet

Tiistaina 1.2.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 sali 505
Kasvihuoneilmiöön ja sen torjuntaan sopeutuminen
Mikael Hilden, Suomen ympäristökeskus, kertoo yhteiskunnallisista
 toimenpiteistä, Timo Airaksinen, Teknologiateollisuus, 
yritystoiminnan, lähinnä teollisuuden toimenpiteistä ja Susanna
 Kankaanpää, HSY, Helsingin seudun toimnepiteistä,  
 kommentoijana Kari Silfverberg, juontajana  Arto Salmela 

Tiistaina 15.2.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6  sali 505
Ennakoivat innovaatiot, alustajina Tarja Meristö ja Jyrki Kettunen,
kommentoija Kari Sipilä, juontaja Reijo Korhonen

Tiistaina 1.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6  sali 505 
Ihmisten elämä metropolissa, alustaja Sirkku Wallin, kommentoija Matti Leskinen, juontaja Hannu Kalajoki
Kutsu lähetetään myös Metropoliseuralle ja RIL/tulevaisuustoimikunnalle

 Tiistaina 15.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6  sali 505
Vieläkö uusliberalismi vahvistuu?, alustajina OTT Kauko 
Sipponen ja kansanedustaja Erkki Tuomioja, 
juontaja Arto Salmela

Tiistaina 29.3.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 sali 404
Suomi ja Venäjä 2030, alustaja Osmo Kuusi, kommentoija Yrjö Myllylä , juontaja Kari Mustanoja


Tiistaina 12.4.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 sali 505
Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa, myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu.
Chris ja Arto valmistelevat

Tiistaina 26.4.2011 klo 17-20 Tieteiden talo Kirkkokatu 6 
Pelastaako miesten syrjaytymisen estäminen maailman? 
Austaja  Ilkka Taipale, kommentoija NN, juontaja Reijo Korhonen

Reijo kutsuu esiintyjät 


Syksy 2011

Koulutuksen tulevaisuus, alustajana NN , kommentoijana
 koulutuspoliittinen asiantuntija Aleksi Kalenius STTK:sta,
 juontajana Päivikki Telenius
Päivikki etsii alustajan. 


Uusi hallitusohjelma ja tulevaisuuskatsaukset
Alustaja Riitta Kirjavainen, kommentoija Kalle Mikkola, juontaja Hannu Kalajoki
Hannu, Matti ja Kalle kehittelevät

Millaisia tulevaisuuksia kaavat mahdollistavat pääkaupunkiseudulle?
Kohteina kuntien yhteiset yleiskaavat ja maakuntakaava
Hannu ja Arto kehittelevät yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Metropoliseuran kanssa

Työmarkkinoiden tulevaisuus
Alustajina tutkijat Elinkeinoelämän ja Palkansaajien tutkimuslaitoksista, kommentoijana ??
Arto pohtii edelleen

Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Yrjö Myllylä ja Esko Pöntynen
Matti sopii Venäjä-tilaisuuden jälkeen

Asuntopolitiikka
Reijo ja Timo miettivät yhdessä Juha Nurmelan kanssa
Energiapolitiikka
Matti pitää mielessä, asiaan palataan myöhemmin keväällä

Metsät ja muut biotuotantokasvit energian kannalta
Pentin heiniä

Globaali kulttuurievoluutio
Reijo pohtii 

Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 

Kriisiytyykö maailma?, alustaja tutkija Janne Malkki, kommentoija NN, juontaja Arto Salmela
Arto valmistelee 


Missä työpaikat vuonna 2030 ja miten niitä hallitaan
Alustukset Keijo Rajakallio ja Jukka-Pekka Heikkilä. Kysymyksiä: Miten nuoret työllistyvät? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti kehittelee yhdessä alustajien kanssa
 
Lounasseura
Päivikki Telenius, Arto Salmela, Kari Mustanoja, Pentti Räsänen, Reijo Korhonen, Hannu Kalajoki ja Matti Leskinen

Seuraava lounas
Tiistaina 15.2.2011 klo 13, paikkana Baker´s

Uusia aihe-ehdotuksiaAuttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa
Alustaja Anne Birgitta Pessi, kommentoija NN, juontaja Juha Nurmela
Kirja löytyy tästä

IDEAS-menetelmä tueksi strategisen teknologian johtamiseen, alustaja Kalle Piirainen, kommentoija MM, juontaja XX. Kallen väitöskirja löytyy tästä

Maailman  sähkötilanna, alustaja Ilkka Mikkola, kommentoija KK, juontaja Arto Salmela 

2 kommenttia:

Matti Leskinen kirjoitti...

hei
Ilkka Taipale on Maailmanparantaja, ei tulev tutkija, ehkä syksyllä
Onko tehtävä itse Metropoli-ilta, ehkä näin:
1. Metr seuran ehdotus, esim nyk pj AA
2. jättikunta Keravan eteläpuolella, en tunnefiksua kannattajaa, mutta löytynee
3.Uudenmaan liiton käyttö, Paqvalin tutkii ja esiintynee
arto

Anonyymi kirjoitti...

Anteeksi että ylitän kerta/päivä kiintiön, mutta nappasin facebookista niin
sopivan kirjan. Enkä Anne Birgitta Pessi voisi tulla tutu-Hesaan puhumaan. Hän
tietääksi laajasti perehtynyt epäitsekkään käyttymisen analysointiin
terv juha
n

Anne Birgitta Pessi & Juho Saari (toim.)
Hyvien ihmisten maa
Auttaminen
kilpailukyky-yhteiskunnassa
...
Takakannen teksti:
Viimeisten parinkymmenen
vuoden aikana suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa ovat korostuneet
kilpailukyky, markkinat ja tuottavuus. Muutos on ollut monella tapaa
perusteltua ja välttämätöntä. Samalla on aikaisempaa enemmän kiinnitetty
huomiota siihen, miten tämä yhteiskunnan markkinaistaminen vaikuttaa ihmisten
välisiin sosiaalisiin suhteisiin ja kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytyksiin. Hyvien ihmisten maa -kokoelmassa tarkastellaan
ajantasaisten aineistojen avulla, onko siirtymä kohti "kilpailukyky-
yhteiskuntaa" vaikuttanut suomalaisten auttamishaluun, yhteisöllisyyteen ja
yhdistystoimintaan. Tapaustutkimuksen aiheina ovat mm. suomalaisten
auttamisasenteet, kehitysapu, rahankeräys, kotitalouksien väliset tulonsiirrot
ja sukupolvien väliset tulonsiirrot sekä kirkon ja yhdistyslaitoksen toiminta.
Tämän ohella tarkastelun kohteena on myös yhteisen hyvän ylläpitämiseen
tähtäävä "sosiaalisten suhteiden politiikka". Kokoelman lopussa esitetään
yhteiskuntapoliittiset johtopäätökset. Kirjoittajat ovat tunnettua suomalaisia
yhteiskunta- ja taloustieteilijöitä. Teos soveltuu oppikirjaksi
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sekä kaikille kansalaisyhteiskunnasta
ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneille.