tiistaina, syyskuuta 28, 2010

Lounaskirjaus 100928

 Lounasjoukko:
Päivikki Telenius, Pentti Räsänen, Kari Mustanoja, Arto Salmela, Timo Lahtela, Reijo Korhonen, Matti Leskinen.
Seuraava lounas
Bakers´ keskiviikkona 27.10. klo 13

Toimintasuunnitelma 2011

Tilaisuuksia järjestetään tiistaisin parittomina viikkoina Tieteiden talolla kesäkautta kukuunottamatta.
Niissä  jäsenet voivat esitellä omia ideoitaan ja hankkia esittelyyn kiinnostavia aiheita ja alustajia.
Aiheina merkittävät asiat pääkaupunkiseudun, Suomen ja maailman tulevaisuuden näkökulmasta.
Tarvittaessa järjestetään   pitempiä seminaareja viikonloppuisin ja käydään tutustumassa mielenkiintoisiin kohteisiin.

Tilaisuuksista tiedotetaan jäsenkirjeissä, Futura-lehdessä, sähköisesti sekä lehtien tapahtumapalstoilla.
Tilaisuuskohtaisesti etsitään kustakin aiheesta kiinnostuneita kohderyhmiä.

Yhteistyötä muiden järjestöjen ja seuran  paikallistoimintaryhmien kanssa  kehitetään. Muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin järjestetään osallistumismahdollisuuksia.

Koko seuran jäsenille tarjottavaa sähköpostikeskustelua tutuhesa-listalla täydentää blogi http://tutuhesa.blogspot.com/, johon kootaan aineistoa ja yhteenvetoja keskustelusta. Listaviestejä voi lukea liittymättä listalle osoitteessa http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/messages

 Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Pentti K. Räsänen, Chris Kylander, Arto Salmela ja Päivikki Telenius.
Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa ja tutuhesa-listalla blogiin tukeutuen.

Tilaisuudet


9.11.2010 klo 17-20 sali 404
Degrowth ja factor 10 - ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen? 
Juha Nurmela johdattelee iltaa
Seminaarissa pohditaan, voisitko tekniikan tehostuminen tuottaa  nollapäästöisen
hyvinvointiyhteiskunnan vai tarvitaanko kasvutonta  kohtuutaloutta.
Matti Penttiliä (Rooman klubin Suomen yhdistyksen puheenjohtaja) puhuu aluksi
kasvun rajoista ja degrowhtista.
Michael Lettenmeier (Ekotehokkuuskonsultti  Suomen luonnonsuojeluliitto ry)  puolestaan
 arvioi factor 10 käsitettä eli tekniikan mahdollisuuksia rajoittaa  ihmisen toiminnan
 ympäristövaikutuksia kasvun aikana.
Timo Järvensivu (Tutkimuspäällikkö Aalto yliopiston kauppakorkekoulu) kertoo 
degrowht liikkeestä ja sen lähtökohdista.  


23.11.2010 poistetaan, koska Tutuseuran vuosikokous 24.11.


7.12.2010
Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset
Alustaja Riitta Kirjavainen VNK, kommentoija NN, juontaja Matti Leskinen

Vaihtoehto:


Suomen sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Kari Silfverberg, Reijo ja Arto kehittelevät


Kevät 2011


Sali 505 klo 17-20
1.2.2011, 15.2.2011, 1.3.2011, 15.3.2011, 12.4.2011.

Sali 404 klo 17-20
29.3.2011

Aiheita

Suomi ja Venäjä 2030, alustaja Osmo Kuusi, kommentoijat Pekka Sutela ja Yrjö Myllylä, juontaja NN
Matti kysyy esiintyjät

Koulutuksen tulevaisuus, kysymyksiä OPM:lle, virkamiesten valmistelu taustana
Päivikki, Reijo ja Timo valmistelevat

Ennakoivat innovaatiot, alustajina Tarja Meristö ja Jyrki Kettunen, kommentoija Kari Sipilä, juontaja NN.
Matti ottaa yhteyttä

Uudenmaan maakuntakaava tulevaisuuden ohjaajana, alustaja Uudenmaan liitosta, kommentoija NN, juontaja MM
Arto tekee ehdotuksen 
 
Työmarkkinoiden tulevaisuus
Alustajina tutkijat Elinkeinoelämän ja Palkansaajien tutkimuslaitoksista, kommentoijana ??
Arto pohtii edelleen


Arktiset kulkuväylät ja arktinen teknologia, alustukset Mika Aaltonen ja Yrjö Myllylä
Matti ottaa yhteyttä

Asuntopolitiikka
Timo miettii yhdessä Juha Nurmelann kanssa

Tasa-arvo maailmassa, Ruotsissa ja Suomessa, myös muu kuin sukupuolten välinen tasa-arvo Alustajina Jeff Hearn ja Liisa Husu.
Chris valmistelee


Ydinvoiman jätteetön tulevaisuus, alustaja Kaj Luukko, kommentoija NN,
Timo ja Päivikki valmistelevat


Heikot signaalit yhteisön tulevaisuusoppimisessa, alustaja Elina Hiltunen
Matti kysyy uudelleen vuodenvaihteessa
Elinan väitöskirjatiedote


Markkinaliberalismin vaikutus eri elämänalueilla, alustaja Kauko Sipponen, kommentoija NN
Arto valmistelee  

Design ja kulttuuri tulevaisuudessa, alustajina Helsingin designpääkaupunki 2012 –hankkeen johtaja Pekka Timonen ja/tai vt.kulttuurijohtaja, kommentoija NN, juontaja MM
Reijo ja Päivikki valmistelevat 


Kaupunkitutkimus ja käyttäytymistutkimus yhteiskuntien suunnittelussa?
alustajina Seppo Laakso ja Liisa Horelli, kommentoija NN
Reijo pohtii 

 Yhdistetään samaan tilaisuuteen:
-Missä työpaikat vuonna 2030 – klusteriennakointi.
Miten nuoret työllistyvät
Alustukset Keijo Rajakallio ja Hannu Hernesniemi
Keijo Rajakallio valmistelee.

-Henkilöstöhallinnon ja sen tietojärjestelmien tulevaisuus, alustajat NN Henry ry:stä ja Jukka-Pekka Heikkilä.
Yleisempi näkökulma? Mihin ammatteihin rekrytoidaan, mistä irtisanotaan?
Matti Leskinen valmistelee
 

Uusi ehdotus:
Kriisytyvä maailma?, alustaja tutkija Janne Malkki, kommentoija NN, juontaja Arto Salmela
Arto valmistelee 

Ei kommentteja: