keskiviikkona, syyskuuta 30, 2009

Mielipide EU-liikenteen tulevaisuudesta

Tilaisuuden 28.9. perusteella laadittiin oheinen kommentti. Lisäksi Jussi Ahonen Tampereenn yliopistosta lähetti oman kommentteinsa.
Kommentoitu aineisto löytyy tästä.Helsinki 30 September 2009


Communication from the Commission (COM(2009) 279/4)
A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user-friendly system

Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida komission tiedonantoa. Komission Tiedonanto on erittäin kattava ja tasapuolinen ja muodostaa hyvän pohjan alkaneen syksyn aikana käytävälle keskustelulle.

Mielestämme kuitenkin tiedonannon tasapuolisuus on eräs sen pahimmista puutteista. Katsomme, että tulevaisuuden uhkista merkittävin on ilmastonmuutos. Liikenteen vaikutus ilmastonmuutokseen ja mahdollisuudet sen torjumiseen olisi pitänyt näkyä tiedonannossa korostetummin ja keskitetymmin yhdessä paikassa. Nyt on valmistelussa erinomainen mahdollisuus ottaa huomioon Kööpenhaminassa joulukuussa pidettävässä ilmastokokouksessa asetettavien tavoitteiden vaikutukset liikenteeseen.

Tiedonannon pohjaksi laadituissa skenaarioissa liikenteen kehitystä on tarkasteltu mielestämme hyvin osana muuta yhteiskunnallista kehitystä. Mikäli myös muilla sektoreilla on laadittu vastaavia skenaarioita, toivottavasti ne ovat koherentteja.

Lisäksi haluaisimme nostaa esille muutamia mielestämme tärkeitä seikkoja, jotka toivomme komission ottavan huomioon valkoista kirjaa laatiessaan:

Hinnoittelu:
kuorma-autoliikenteen hinnoittelun tiukentaminen
yhtenäisten perusteiden kehittäminen henkilöautoliikenteen hinnoittelulle
samantapaisen päästökauppajärjestelmän luominen merenkululle kuin ilmailulle on vuonna 2012 tulossa.

Pyöräilyn edistäminen
pyöräilyn edistämistä suunniteltaisiin yhdessä eurooppalaisten pyöräilyjärjestöjen kanssa. Tuloksena voisi syntyä esimerkiksi Euroopan laajuinen pyöräilypäivä.

Kaupunkiliikenteeseen vaikuttaminen
Raitio -ja johdinautoliikenteen paikallisuudesta huolimatta kaluston määrittelyyn tarvittaisiin Euroopan laajuiset standardit.

Vaikuttaminen lähialueiden liikennepolitiikkaan
EU:n tulisi vaikuttaa kaikkien lähialueidensa liikennepolitiikkaan.

Lopuksi toteamme, että valkoisen kirjan toimenpiteiden aikatähtäimen ei tule olla pitempi kuin vuoteen 2020. Lisäksi on syytä tehdä välitarkastus noin vuonna 2015. Tähtäimen ei missään tapauksessa tule olla vuodessa 2050 – vaaditut toimet jäisivät tuolloin viime hetkeen.

Kannanotto on syntynyt keskustelussa 28.9, johon ovat osallistuneet
TutuHesan ja Liikennesuunnitteluseuran Rakennusinsinööriliiton tulevaisuustoimikunnan jäseniä. Keskustelun pohjalta kannanoton koonneet:
Reino Lampinen, Pipsa Eklund ja Matti Leskinen
Cc Ministry of Transport and Communications, Finland

.....

Jussi Ahonen, Tampereen yliopisto

Key points of Commissions communication concerning future transport

At the Communications introduction Commission states that it is time to look further ahead and prepare the ground for later policy developments. However this strategy is not clear and it lacks the necessary means to prevent the global warming that faces us. Although it is good that Comission admits in paragraph 15 that transport has increased its activity while making insufficient progress in reducing its energy and GHG intensity. Communication also lacks the vision what the futures efficient and environmental friendly transport models would be. Furthermore there should be some examples on how different environmental transportation models should be treated for example by taxation.

Although continuing urbanisation is creating challenges for the future, the communication handles very lightly the use of land in the member countries, although futures efficient and dense urban structure is playing a big role in reducing private transportation and it also reduces the costs of urban planning and maintenance of the infrastructure.

Urbanisation is linked to congestion, and effective means by reducing congestion is to favour different types of public transports. European Union should encourage strongly member countries to favour cycling in big cities. In paragraph 37 is said that some studies estimate that the number of cars in the world will increase from around 700 million today to more than 3 billion in 2050. This is alarming and off course needs necessary acts to face this challenge. Communication isn´t giving any concrete measures to these challenges.

Labour shortage is also a big issue that must be taken seriously. Good labour education and uniform work rights are the basis to build safe and competent future transport. Especially employees working hours must be tolerable to ensure safe road transport. In creating substitutive jobs it is necessary to allocate funds to research which studies new technology in transport. Also funding research and allocating funds to transport investments is the key to create new jobs in the middle of the recession.

Since 2007 new member countries have shifted the cohesion policy to the eastern parts of Europe. From the transport point of view it is necessary to develop the infrastructure of the new member countries so that the transport network will be inclusive in the whole European area. Only that way transport costs will be compatible and that way the goods transport costs are reduced in countries which are located in European Union borders.

Jussi-Pekka Ahonen

jussi.ahonen@uta.fi


Ei kommentteja: