perjantaina, helmikuuta 15, 2008

Metropolivisioiden kehittely 8.4.

Metropolivisioita kehitellään eteenpäin kolmen aiemmin luodun vaihtoehdon pohjalta ryhmätöinä. Alustava ohjelma

17.00 yleisalustus Hannu Kalajoki
17.30 Vaihtoehtoiset visiot, ryhmätyöt
- logistinen metropoli,
- verkottuva metropoli
- yhteisöllinen metropoli,
noin klo 19-20 vaihtoehtojen esittely ja keskustelu

Vaihtoehdot:
Helsingin seutu on ”logistinen metropoli”, joka jäsentyy ja rakentuu
eriytyvine keskuksineen, on tehokas energian säästäjä, tiivistyvä ja
sen joukkoliikenne on ylivertainen muihin liikennemuotoihin nähden.

Helsingin
seutu on ”verkottuva metropoli”, jonka tärkein toimintaympäristö on
Itämeren alue, erityisesti Pietarin alue, jonka kehittymisestä Euroopan
ja Venäjän kasvuvyöhykkeenä seutu hyötyy.

Helsingin seutu on
”yhteisöllinen metropoli”, joka on sosiaalisesti tasapainoinen,
monikulttuurinen ja vuorovaikutteinen ja profiloituu kulttuurisesti
niin Suomessa kuin Euroopassakin.


Lisätietoja (kts. liitteet)

Aiempia metropolipohdintoja:

Polis metrolla vai ilman? Poimintoja Kaupunkitutkimuksen päivien metropolikeskustelusta

Metropolialueen kestävä aluerakenne


Ei kommentteja: