torstaina, tammikuuta 04, 2007

TOIMINTAKERTOMUSLUONNOS 2006

Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Helsingin toimintaryhmä
Toimintasuunnitelma 2006

Helsingissä
Helsingissä avointen tapaamisten yleisenä teemana on vaikuttaminen paikalliseen ja globaaliin ekologiseen kehitykseen. Lisäksi tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia esitellä omia ideoitaan ja tuoda esittelyyn kiinnostavia aiheita sekä osallistua muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin. Sähköpostikeskustelu tutuhesa-listalla velloo vapaasti kirjoittajien mielenkiinnon mukaan tuoden älyllistä ajankulua ja uusia ajatuksia.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Elina Hiltunen, Kalle Mikkola ja Pentti K. Räsänen. Tiimiin etsitään uusia jäseniä. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa noin kerran kuussa ja tutuhesa-listalla.


Toimintakertomus 2006, luonnos 2.1.2007

Toimintaryhmä kokoontui 3 kertaa lounaskokouksiin ja järjesti 13 yleisötilaisuutta, joiden teemoina olivat:

- Eettinen markkinatalous, pohdiskelua osallistumisesta eurooppalaiseen keskusteluun, Pentti Malaska
- Kasvun rajat ylitetty, miten takaisin rajoihin? Markku Wilenius, Sirkka Heinonen ja Eero Paloheimo
- Myrskyjä, tulvia, lumettomia talvia - Onko mitään tehtävissä? Keskustelua pääkaupunkiseudun ilmastostrategiasta Marja Jallinoja
- Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi, Keskustelua maamme kestävän kehityksen strategiasta, Sauli Rouhinen
- Onko kuluttaja kansalainen? Vuokko Jarva
- Uudenmaan maakuntaohjelma 2007-2010, Tarja Hartikainen ja Markku Hyypiä, valmistelua lausuntoon Uudenmaan maakuntasuunnitelmasta
- Tulevaisuuden konfliktit- seminaari, Jorma Vakkuri, Tuomo Alasoini, Soile Pohjonen, Gustav von Herzen
- Talouden globalisaatio, Gustav von Hertzen, Jaakko Kiander
- Maailman ympäri 40 päivässä, Sam Inkinen
- Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 2007, Suoma Sihto, tapaamisesta laadittiin muistio YTV:lle
- Kaupunki tilassa – näyttely Rakennustaiteen museossa, esittelijänä Reijo Korhonen, yhteistilaisuus Suomen rakennusinsinöörien liiton kanssa
- Lähidemokratia ja nuorten huono äänestysinto, Sami Borg, videoyhteys Tampereelta
- Miten USA:n nykyinen sotapolitiikka ja kristillinen oikeisto vaikuttaa maailman tapahtumiin, jos se jatkuu entisellään tai jos käsitykset muuttuvat, Markku Ruotsila, videoyhteys Tampereelta

Tilaisuudet olivat maksuttomia ja avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Niistä tiedotettiin lehtien tapahtumapalstoilla. Erityisesti kevätkauden tilaisuudet liittyivät toimintasuunnitelmassa määriteltyyn teemaan, vaikuttamiseen paikalliseen ja globaaliin ekologiseen kehitykseen. Omien tilaisuuksien lisäksi järjestettiin kaksi videoyhteyttä Tampereelta ja tiedotettiin muiden yhteisöjen, mm Rooman klubin ja Ekosäätiön järjestämistä tilaisuuksista.

Toimintaryhmän Tutuhesa-listalla oli vuonna 2006 noin 250 listalaista ja yli 500 viestiä, joista pääosa oli tulevaisuusaiheista keskustelua. Lisäksi listalla informoitiin tulevaisuusaiheisista tapahtumista ja tietolähteistä. Ekologiset kysymykset herättivät runsaasti keskustelua, lisäksi talouden toimintamallit, maahanmuutto ja ihmisenä oleminen olivat esillä.

Listan otsikot 2006 on ladattavissa Excel-tiedostona, jossa ne on ryhmitelty ajalliseti, otsikon ja kirjoittajan mukaan osoitteesta www.kolumbus.fi/leskinen.matti/Tutu/listaotsikot2006.xls


Listan tukena käytttiin Tutuhesa-blogia http://tutuhesa.blogspot.com/, jossa julkisttiin laajempia aineistoja, koottuja keskusteluyhteenvetoja ja lausuntoluonnoksia.

Helsingin toimintaryhmässä valmisteltiin vuoden aikana seuran lausunnot Suomen kestävän kehityksen strategiasta ja Uudenmaan maakuntaohjelmasta sekä laadittiin muistio Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Helsingin toimintaryhmän vetäjätiimiin kuuluivat Matti Leskinen, Pentti Räsänen, Kalle Mikkola ja Elina Hiltunen.

Ei kommentteja: