lauantaina, marraskuuta 11, 2006

Tutuhesan suunnitelmia 2003-06

2003
Helsingissä
Helsingissä tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia omissa tilaisuuksissa sekä
esitellä omia ideoitaan että keskustella kiinnostavista teemoista poimien
ideoita ajan virrasta. Lisäksi järjestetään jäsenille mahdollisuuksia
osallistua muiden järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin ja järjestetään
tarvittaessa omia jatkokeskusteluja.

Sähköpostikeskustelu luo jatkuvaa yhteisyyttä ja tuottaa esitieteellistä
aineistoa opiskelijoille ja tärkeitä teemoja analysoiville asiantuntijoille.

Toimintaa organisoi ydintiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Kalle Mikkola
ja Pentti K. Räsänen. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa noin
kerran kuussa ja toimintaryhmän sähköpostilistalla.

2005
Helsingissä • Tutuhesa
Helsingissä tarjotaan omissa tilaisuuksissa mahdollisuuksia esitellä omia ajatuksia ja tutkimustuloksia sekä keskustella kiinnostavista teemoista ulkopuolisten alustajien innostamana. Osanottajien määrää lisätään etsimällä yhteistyökumppaneita sekä viestinnällä lehdistössä ja erilaisten verkostojen kautta. Lisäksi osallistutaan pääkaupunkiseudun tulevaisuutta hahmottaviin hankkeisiin.

Sähköpostilistalla jaetaan tietoa sekä omista että muiden järjestämistä, tulevaisuuden kannalta kiinnostavista tilaisuuksista. Tilaisuuksista sekä käydään vapaata keskustelua, joka luo jatkuvaa yhteisyyttä ja tuottaa aineistoa opiskelijoille ja tärkeitä teemoja asiantuntijoille.

Toimintaa organisoi ydintiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Kalle Mikkola ja Pentti K. Räsänen. Toimintaa suunnitellaan lounastapaamisissa noin kerran kuussa ja toimintaryhmän sähköpostilistalla. Etsitään uusia verkostoja ja toimintamuotoja.


2006
Helsingissä
Helsingissä avointen tapaamisten yleisenä teemana on vaikuttaminen paikalliseen ja
globaaliin ekologiseen kehitykseen. Lisäksi tarjotaan jäsenille mahdollisuuksia esitellä
omia ideoitaan ja tuoda esittelyyn kiinnostavia aiheita sekä osallistua muiden
järjestämiin tulevaisuustilaisuuksiin. Sähköpostikeskustelu tutuhesa-listalla velloo
vapaasti kirjoittajien mielenkiinnon mukaan tuoden älyllistä ajankulua ja uusia
ajatuksia.
Toimintaa organisoi vetäjätiimi, johon kuuluvat Matti Leskinen, Elina Hiltunen, Kalle
Mikkola ja Pentti K. Räsänen. Tiimiin etsitään uusia jäseniä. Toimintaa suunnitellaan
lounastapaamisissa noin kerran kuussa ja tutuhesa-listalla.

Ei kommentteja: